Adalet

Avukata Sor: Hukuki Sorularınızın Cevapları

Çok çeşitli alanlarda olaylar karşısında uyuşmazlık yaşanması mümkündür. Bu durumlarda hukuki süreçler devreye girerek çözüm yolu aranır. Bazı durumlar ise doğrudan yargı yoluna gitmek yerine avukata sor seçeneği kullanılarak ikili ilişkilerle çözülmeye uygundur. Hukuki mevzuata hakim olan avukatlar tarafların konu üzerinde uzlaşmasında mahkeme yoluna gerek kalmadan çözüm üretebilir. Bunun için sorunun tanımlanması ve tarafların uzlaşı çabası içerisinde olması gereklidir.

Söz konusu olaylarda tarafların ikisi de gerçek veya tüzel kişi, ikisi de kurum veya kuruluş veya birisi gerçek/tüzel kişi karşı taraf kurum veya kuruluş olabilmektedir. Her durumda avukatların hukuksal desteği kullanılarak çözüm yoluna gidilmesi mümkündür. Avukata sor eylemi gerçekleştirerek taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderilebilmektedir.

Bu şekilde olaylara konu olan uyuşmazlıkların başında kiraya konu mülkler gelmektedir. Mülk sahibi ile kiracı arasında kiracı hakları ve kiraya veren hakları üzerinde anlaşmazlıklar yaşanması mümkündür.  Bunlar arasında:

 • Kira bedelinin belirlenmesi
 • Kiracının tahliyesi
 • Mülkün tadilatı
 • Kiracının yükümlülüklerini yerine getirmemesi
 • Ev sahibinin kiracıyı rahatsız etmesi
 • Kiracının komşuları rahatsız etmemesi
 • Kiralanan mülkün amacına uygun kullanılmaması

gibi sorunlar yer almaktadır. Bu ve buna benzer sorunların çözümü için en kolay yol avukata sor olabilmektedir. Profesyonel bir hukuki destek alınarak iki taraf için de tatmin edici çözümlere kavuşulabilmektedir.

Bir başka sık karşılaşılan uyuşmazlık ise gerçek kişi ve kamu kurumları arasında yaşanan trafik cezaları hakkında olmaktadır. Haksız veya usulüne uygun olmayan durumlarda trafik cezası itiraz işlemleri için de avukat desteği alınabilmektedir. Sürecin nasıl yönetileceği konusunda avukatlar profesyonel destek sağlayabilmektedir.

Kiracı Hakları

Mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların başında kira bedelinin güncellenmesi gelmektedir. Kira sözleşmeleri devam ederken veya sözleşme bitiminde artış yapılması gündeme gelebilmektedir. Mülk sahipleri piyasa şartlarını göz önüne alarak farklı dönemlerde zam talebi yapabilir. Bu durumda kiracı hakları konusunda bazı belirsizlikler mevcut olup bunların açıklanması halinde uyuşmazlık kendiliğinden çözüme kavuşmaktadır. Avukata sor sonucunda alabileceğiniz bazı uygun cevaplar şöyledir:

 • Sözleşme devam ederken artış yapılamaz. Kiracı, mevcut sözleşmesindeki bedeli mülk sahibinin hesabına yatırarak mülkü kullanmaya devam edebilir.
 • Sözleşme bitiminde zam yapılması için de her yıl açıklanan ÜFE ve TÜFE oranları baz alınmaktadır. Eğer sözleşmede bir sonraki dönem için bir kira anlaşması belirtilmediyse, üst sınır olarak ÜFE ve TÜFE rakamları uygulanmalıdır. Bu rakamların üzerinde yapılan artışlar kiracı tarafından kabul edilmeyebilir. Kiracı, sözleşme bitmiş olsa dahi, yasal artışı yapıp mülk sahibinin hesabına göndererek evde oturmaya devam edebilir.
 • Ev sahibinin kendisi veya birinci derece yakını söz konusu evde oturacak olması nedeniyle tahliye talep edebilir. Bu durumda kiracı hakları şöyle şekillenir: Eğer aynı muhitte ev sahibinin farklı bir mülkü var ise kiracı çıkmayabilir. Ev sahibinin kendi veya yakınlarının oturacağı başka bir ev olmaması durumunda en az 1 ay önceden haber vermek koşuluyla kiracıyı çıkarması söz konusu olabilmektedir.
 • Evin satışının gerçekleşmesi durumunda yeni ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahip olmaktadır. Bu durumda da yine en az 1 ay öncesinde kiracıya durumu bildirme yükümlülüğü vardır.

Trafik Cezası İtiraz

Bireysel ve kurumsal araç sahipleri çeşitli kural ihlalleri karşısında trafik cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Eğer sürücü kurallara uyduğunu veya kurallara uymadığı halde kendisine bir uyarı yapılmadığı durumlarda trafik cezası itiraz hakkını kullanabilmektedir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak itirazlar yapılması mümkündür. Gerçekleştirilecek olan avukata sor eyleminin ardından cezaya itiraz hakkında şu bilgilere ulaşılacaktır:

 • Radar cezası kesilen yol üzerinde radar uyarı levhasının olmaması
 • Radar uyarı levhası olduğu halde o yol için belirlenen hız limiti levhasının olmaması
 • Hatalı park nedeniyle kesilen cezalar karşısında ücretli park yerlerinin yetersiz olması
 • Alkollü araç kullanımı nedeniyle kesilen cezalarda sürücünün alkolsüz olması veya belirlenen sınırların altında alkollü olması
 • Eksik evrak nedeniyle kesilen cezalarda söz konusu evrakların tam olması

Bu ve buna benzer hallerin varlığı halinde sürücü bir takım evraklarla birlikte Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaat ederek trafik cezası itiraz işlemini gerçekleştirebilir. Cezaya itiraz işleminin 15 gün içerisinde yapılması gerektiği ayrıca bilinmelidir. İtiraz için gerekli evraklar:

 • Ceza makbuzu veya tebliğ belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir)
 • Sürücü belgesinin aslının ibrazı ve fotokopisi
 • Araç sahiplik belgesi olan ruhsatın ibrazı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
 • Ceza ödemesini yapanlar için ödeme dekontu

Bu evraklarla birlikte cezaya itiraz gerçekleştirilebilir. Eğer yapılacak olan mahkeme sonucunda davacı haksız bulunursa trafik cezasıyla birlikte yargılama giderleri kendisinden tahsil edilir. Bu nedenle dava açmadan önce sonucu hakkında bir öngörüye sahip olmak adına avukata sor hizmeti yerinde olmaktadır. Davacının haklı çıkması halinde ceza ödenmemesine veya ödenmiş cezalar için iadesine karar verilebilmektedir.

Kapak görseli Tingey Injury Law Firm

Bana kahve ısmarlamak ister misin?

Bunları da okuyabilirsin
Yazı hakkındaki yorumun nedir?