İnsan Kaynakları

İngilizcesi Human Resources Management (HR) olan İnsan Kaynakları (İK) bir işletmede işveren ile çalışanların arasını düzenleyen, ürün ya da hizmet üretebilmek için ihtiyaç duyulan bir bölüm dalıdır. Aynı zamanda bir işyerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılar. İnsan kaynaklarının iş tanımı daha detaylı anlatmak gerekirse; iş değerlendirme, çalışanları yetiştirme, çalışanların bağlılığını sağlamak/arttırmak, performans değerlendirme, her iki tarafı menün edecek ücretlendirme, iş gücü planlaması, işe alım planlaması gibi şirketin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürütmektir. Aslına bakarsanız bir diğer anlamda asıl amaç insan gücünü ön plana çıkarmaktır.

İnsan Kaynaklarının Temel Görevleri Nelerdir?

 • Her zaman gelecek odaklı düşünürler.
 • İnsan gücü planlaması yaparlar.
 • İşe alım için iş ilanı oluştururlar.
 • Endüstriyel ilişkiler ile ilgilenirler.
 • İşe yeni alınan kişiler için oryantasyon programları planlarlar.
 • Bilgi ve beceri arttırmaya yönelik eğitim programları düzenlerler.
 • Çalışan kişilerin yemek ve servis gibi rutin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar.
 • Çalışan kişilerin izin, maaş, sosyal yardımlar, terfi ve sgk gibi işlemlerini yürütürler.
 • Çalışan kişilerin yaptığı işleri değerlendirebilmek için performans ve başarı ölçekleri geliştirirler.
 • Gerek sosyal platformlardan, gerekse kariyer sitelerinden işçi taraması yaparlar.
 • Disiplin prosedürlerini yürütürler.
 • Çalışan kişilerin şikayetlerini değerlendirmeye alırlar.
 • Çalışan kişilerin kariyer planlamasını oluştururlar.
 • Çalışan kişilerim eğitim ve gelişim planlamalarını yaparlar.
 • Raporlama yaparlar.
 • Çalışan kişilerin motivasyonlarını arttırmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirirler.
 • İşletmenin personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yaparlar.
 • İşveren ve çalışan arasında köprü görevi görürler.
 • Çalışan kişilerin kendi aralarında çıkabilecek olası anlaşmazlıklara çözüm sağlarlar.
 • Mobbing gibi şirket içi psikolojik tacizin önlenmesi için eğitim ve etkinlikler düzenlerler ve yöneticileri bu konuda bilgilendirirler.
 • Tüm yöneticiler ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler yürütülmesine katkı sağlarlar.
 • İşletme ortamını her zaman daha çalışılmak istenen bir yer haline getirmek için çalışırlar.

Hrm & insan kaynakları nedir? Daha fazla bilgi için tıklayın.

Bana kahve ısmarlamak ister misin?

Bunları da okuyabilirsin
Yazı hakkındaki yorumun nedir?