blog içerik

Kişisel Blog Nedir?

Günümüz internet çağı olarak anılmaktadır. Her türlü bilgiye ulaşım sağlanmaktadır. Bilgiye bu kadar kolay ulaşım sağlanması insanların bilgiye olan ihtiyacını ve merakını arttırmıştır. İnternet kullanımının bu denli fazla ve verimli olduğu bir süreçte kişilerin kendi duygu, düşünce, bilgi, beceri ve tecrübelerin yasaların dışına çıkmayacak biçimde kişisel blog veya websitelerinde paylaşması günümüzde en yaygın bilgi alışveriş yöntemidir. Vikipedi’ye göre blog; İngilizce’deki web ve log kelimelerinin birleşmesinden oluşan weblog kavramının zamanla yaygınlaşmış adıdır. İnternet ortamında bilgi kirliliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan en büyük sorun kişiye gerekli olan net bilgiye ulaşma süresinin uzamasıdır. Bu yüzden blog tarzı oluşumlarda kişinin bizzat kendisi net bilgiyi yayınlar. Blog yazarlığı veya blog websiteleri kullanan kişilere internet ortamında “Blogger” denilmektedir. Blogger; kendi ilgi alanları, edindiği bilgiler veya önerileri hakkında sitesinde yazı yayınlayabilir. Bu durum bir konu üzerine araştırma yapan kişiler için araştırılan konu hakkında farklı bakış açıları edinilmesine veya gereksinim duyduğu bilgiyi net olarak elde etmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin iş kurmak için belli bir sermayeye sahip olan X kişisinin yatırım yapmadan önce konuyla alakalı yatırım yapmış veya bu konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin blog sayfalarını ziyaret ederek işe atılmadan önce veya zarar etmeden önce tecrübe edinebilir, dikkat edilmesi gereken durumlar hususunda öneri alabilir. Bu durum en küçük örnekle blogların günümüzdeki önemli yararlarını ortaya koymaktadır. Başka insanların tecrübelerinden tecrübe edinilebilir. Günümüzde internet kullanım alanlarının artması en çok alışveriş sektörünü etkilemiştir. Kişilerin online veya yüz yüze yapacakları alışveriş süreçlerinde bloglar aracılığıyla ürün önerisi, kullanım önerisi, indirim bilgisi, kampanya gibi verirleri birbirleriyle paylaştıkları saptanmıştır. Kişilerin birbirlerine önerdikleri ürünler için web adres bırakarak ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Bloglar üzerinden farklı fikir,görüş ve bilgilerin edinilmesi daha basittir ve bu bilgi her konuda olabilmektedir. Eğitim, kozmetik, sanayi,teknoloji, edebiyat,sinema, gıda, ticaret, iş, sağlık vb konularda ilgili kişilerin incelemesine açık yüzlerce görüş, bilgi, tecrübe ve öneri bulunmaktadır. Bloglar sadece kişisel olarak kullanılmamaktadır Kurum ve kuruluşların oluşumları hakkında bilgi, görsel, tanıtım reklam ve veri  yayınladıkları resmi bloglar da olabilir. Bloglar sadece bilgi edinme ve bilgi yayma olarak görülmemelidir. Kelime anlamı “ağ günlüğü, günce” olan bloglar adında olduğu gibi günlük olarak da kullanılabilir. Kişinin içinden geçen duyguları yazabileceği, içini dökebileceği hatta aynı fikirde olan kişilerle tanışabileceği sosyal bir ortam olabilmektedir. Kişilerin oluşturdukları kişisel bloglardan gelir elde edilebildiği de bilinmektedir. Sitede güvenilir, kaliteli, ve fazla rağbet gören, üretken içerikler oluşturmak, kendini tekrarlamayacak şekilde yaratıcı konular hakkında bilgi ve beceri toplamak, hedef kitlenin arz talep doğrultusunda çalışarak yerine getirmeniz dahilinde blog sitelerinden gelir sağlanabilmektedir. Bu kriterler farklı web siteleri için değişiklik gösterebilmektedir.

Bunları da okuyabilirsin
Yazı hakkındaki yorumun nedir?