MEB Sertifikalı Uygulamalı Finans Uzmanlığı Eğitimi

Platform Akademi tarafından düzenlenen Uygulamalı Finans Uzmanlığı Eğitimi 19 Mart Cumartesi günü başlıyor. Bu eğitime katılanların eğitim sonunda bir firmanın finans departmanını yönetebilecek seviyeye gelmesi ve bununla ilgili gerekli donanıma ulaşmaları hedeflenmektedir.

Eğitime katılanlara MEB onaylı Finans Uzmanlığı sertifikası verilecek bunun yanında sınırsız ve ücretsiz tekrar hakkıyla beraber danışmanlıkta sunulacaktır.

Program Detayları

Hafta Sonu Grubu

Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2011 Cumartesi
Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi – Pazar 10.00  16.00
Toplam Süre: 48 Saat  4 Hafta
Toplam Ücret: 600 TL+KDV
Eğitim Yeri: Büyükdere Cad. No: 54 Kat 9 Mecidiyeköy (TEKNOSA Yanı Halkbankası üzeri)

Hafta İçi Akşam Grubu

Başlangıç Tarihi: 14 Mart 2011 Pazartesi
Eğitim Gün ve Saatleri: Pazartesi Salı Cuma 18.30-21.30
Toplam Süre: 54 Saat  6 Hafta
Toplam Ücret: 600 TL + KDV
Eğitim Yeri: Büyükdere Cad. No: 54 Kat 9 Mecidiyeköy (TEKNOSA Yanı Halkbankası üzeri)

Eğitim Programı

Finans Yönetimine Giriş

Finansal Yapının İşlevleri
Finans Sisteminin Temelleri ve İşleyişi
Finans Yönetiminin Temel Fonksiyonları
Türkiye’de Finansal Sistem
Finans Yöneticisinin Görevleri

Temel Mali Tablolar

Mizan
Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu
Yardımcı Mali Tablolar
Fon Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Özvarlık Değişim Tablosu
Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu
Kar Dağıtım Tablosu
Dönen Varlık Nedir ?
Dönen Varlıklarda özellik arz eden durumlar
Duran Varlık Nedir ?
Duran  Varlıklarda özellik arz eden durumlar
Aktif toplamları ve özellikleri
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ?
K.V.Y.K. ile ilgili özellik arz eden durumlar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ? Özellik arz eden durumlar
Öz Kaynak nedir ?
Öz Kaynaklarda özellik arz eden durumlar
Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
Kur Farkları
Finansman Giderleri
Reeskontlar ve Karşılıklar
Stoklar ve Değerleme Yöntemleri
Duran Varlıkların Değerlemesi
Sorunlu Alacaklar
Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler
Mali Tabloların Konsolide Edilmesi
Uygulama Örnekleri

Finansal Analiz Teknikleri

Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
Temel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak
Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri
Uygulama Örnekleri

Finansal Planlama Teknikleri

Finansal Planlama, Etkin Finansal Planlama Teknikleri
Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri
Proforma Bilanço, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu, Proforma Nakit Akım Tablosu

Bütçe Kontrol Teknikleri

İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme
Plan ve Planlamanın Özellikleri, Plan Türleri
Planlamanın Sınırlıkları ve Başarı Koşulları
Stratejik Planlama ve Bütçeleme
Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz
Bütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe Türleri
Satış Gelirleri Bütçesi
Satış Miktar Bütçesi
Satış Tahminleri, Tahmin Süreci, Teknikleri

Üretim Bütçeleme

Üretim Hacminin Planlaması
Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri
Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması
Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi
Üretilen ve Satılan Mamuller Bütçesi
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetleri Bütçesi
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetleri
Gider Türlerine Göre Sınıflama
Sipariş Sürecine Göre Sınıflama
İş Hacmi İle İlişkisine Göre Sınıflama
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetlerinin Bütçelenmesi
Sipariş-Alma Maliyetlerinin Bütçelenmesi
Sipariş-Karşılama Maliyetlerinin Bütçelenmesi

Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

Bütçelenmiş Mali Tablolar
İşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analizi
İşletmelerde Planlama ve Kontrol İlişkisi
Bütçeler Aracılıyla Kontrol ve Sapma Analizleri
Bütçe Kontrolünde Esnek Bütçeler
Karlılık Analizi ve Kontrolü
Mamuller Bazında Karlılık Kontrolü
Satış Bölgeleri Bazında Karlılık Kontrolü
Müşteriler Bazında Karlılık Kontrolü

Finansal Matematik

Paranın Zaman Değeri
İskonto Oranı
Gelecek Değer
Bugünkü Değer
Uygulama Örnekleri

Maliyet Muhasebesi

Stratejik Maliyet Yönetimi
Temel Rekabet Stratejileri Ve Maliyetlendirme
Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi
Farklılaştırma Rekabet Stratejisi
Hedef Maliyetleme
Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
Tam Zamanında Yaklaşımı Ve Maliyetleme
Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
Kalite Maliyetleri ve Analizi
Maliyet Kavramı Ve Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları, Gider, Maliyet, Harcama ve Zarar Kavramları
Giderlerin Sınıflandırılması
Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Muhasebesi

Maliyet Hesapları

Endüstri, Ticaret Ve Hizmet İşletmelerinde Gider Ve Maliyet Hesaplarının Akışı
Gelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosu
İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Genel Üretim Giderlerinin Bölümlendirilmesi
Giderlerinin Dağıtımında Aşamalar
Sipariş Maliyet Sistemi
Safha (Evre) Maliyet Sistemi
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Maliyet Fonksiyonunun Tahmini
Maliyet-Hacim-Kar Analizleri

İşletme Sermayesi Yönetimi

Nakit Planlaması ve Yönetimi
Stok Planlaması ve Yönetimi
Alacak Planlaması ve Yönetimi
Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi
Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları
İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması
Kar dağıtımı ve Vergisel analizi
İstisnalar
Vergi Uygulamaları
Uygulama Örnekleri

Finansal Kaynakların Saptanması ve Yönetimi

Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)
Banka Kredileri
Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi
Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)
Leasing / Factoring / Forfaiting
Uygulama Örnekleri

Risk Yönetimi

Finansal Risk Türleri, Saptanması Ve Ölçülmesi İlkeleri
Riske Maruz Değer (Var) Kavramı
Stress-Testing
Fon Yönetimi Ürünleriyle Finansal Risklerin Yönetilmesi
Kur Riski Yönetimi- Örnek Çalışma
Faiz Riski Yönetimi
Likidite Riski Yönetimi
Döviz Kurlarının Oluşumu Ve Spot İşlemler
Uygulama Örnekleri

Kapak görseli Scott Graham

Bunları da okuyabilirsin
Yazı hakkındaki yorumun nedir?