trafik işareti

Türkiye’nin Araç Sigortaları İstatislikleri Anadolu Sigorta’dan

Sigorta, toplumsal bir dayanışma kaynağıdır. Belirli şartlar altında karşılaşılabilecek ekonomik olarak zarara uğratan olaylara, tehlikelere karşı kendilerini korumak için belirli bir prim karşılığında risklerin devredildiği anlaşmalardır. Verilen primler bir havuzda toplanır ve oluşan zararlar bu havuzdan karşılanır. Özetle sigorta sistemine dahil olan herkes birbirinin zararını karşılar. Bu şekilde sistemde olanlar büyük paralar ödemek zorunda kalmaz.

Yangın sigortası olası bir yangında poliçe kapsamında belirlenen eşyaların güvence altına alınmasını sağlar. Ek teminatlar seçilerek de bu kapsam genişletilebilir ve ihtiyaçlara en uygun alternatif bulunabilir. Bunun yanında bir de ticari yangın sigortası vardır. Bu sigorta çeşidinde hedef sektörler genellikle sanayi kuruluşları, oteller, alışveriş merkezleri vs.

Kasko sigortası ise motorlu kara taşıtlarında sigortalı bir aracın yanması veya çalınması gibi standart taleplerin dışında ek taleplerin de sigorta kapsamına girmesidir. Eğer kasko sigortası poliçesinde aksi belirtilmemişse sigorta sadece Türkiye içinde geçerlidir. Kasko sigortasını dileyenler yaptırabilir.

Trafik sigortası ise kasko sigortasına binayen yaptırılması zorunludur. Trafik sigortası sigorta yapılan aracın hasarını değil de zarar verdiği diğer aracın zararını belli bir orana kadar karşılar.

Bunları da okuyabilirsin
Yazı hakkındaki yorumun nedir?