Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

Velayetin değiştirilmesi davası açılabilmesi için oluşan şartlar velayet kararı ne zaman verilmiş olursa olsun yeniden ileri sürülerek talep edilebilen davalardandır. Velayet davaları eşlerin birbirine karşı açmış oldukları aile hukuku konusunu ilgilendiren davalardandır. Özellikle boşanma ile birlikte çocuğun hakları, bakım ve korunmaları eşlerden birinin sorumluluğuna bırakılmaktadır. Velayet konusunda asıl amaç çocuğun haklarının mahkemece korunmasıdır.

Ülkemizde velayetin değiştirilmesi davası ve şartları ortaya çıkmadıkça velayet davası açılamamaktadır. Anne ve babada daha önce velayet kararı verildiği andaki ekonomik ve sosyal değişimler, velayete haiz kimsenin çocuk üzerindeki sorumluluklarını yerine getirmemesi, anlama ve idrak etme çağında olan çocuğun görüşleri velayet davasının değiştirilmesinde önem arz etmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davalarında velayetin değiştirilmesi davası ne kadar sürer konusu da oldukça merak edilmektedir. Velayet davalarına bakmakla yetkili ve görevli mahkeme çocuğun ikametinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir. Aile mahkemesindeki dosya yoğunluğu, velayetin değiştirilmesine etki edecek bilirkişi, tanıklar, maddi imkanları belirlemede kullanılacak diğer belgelerin mahkemeye zamanında ulaştırılması gibi etkenler velayetin değiştirilmesi davalarının sonuçlanmasını doğrudan etkileyeceğinden velayetin değiştirilmesi davasının ne zaman sonuçlanacağını ön görmek mümkün olmamaktadır.

Velayetin değiştirilmesi davalarının hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlanması için hem değişen şartların dava dilekçesinde net ve akıcı bir şekilde dile getirilmesini hem de velayetin değiştirilmesinde etkisi olacak delillerin mahkeme huzurunda savunulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple açılacak davaların aile hukuku alanında deneyim sahibi avukat ve avukatlık büroları tarafından takip edilmesi sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Hangi Şartlarda Açılır?

Velayetin değiştirilmesi davaları için herhangi bir zamanaşımı ya da dava açma şartı öngörülmemekle birlikte çocuğun yaşantısına doğrudan etki edecek ekonomik sebepler, ilgi ve özen yükümlülüğü, çocuğun velayet sahibi olmayan ebeveyne gösterilmemesi, velayet sahibi kişinin içinde bulunduğu gayri ahlaki ve olumsuz durumlar gibi pek çok sebep davanın sonuçlarına doğrudan etki edeceğinden bu sebeplerin mahkemede iyi savunulması neticesinde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

Velayetin Değiştirmesi Davasında Çocuğun Dinlenmesi Zorunlu Mudur?

Velayetin değiştirilmesi davasında sunulacak deliller ve velayetin değiştirmesine etki edecek ispat vasıtaları oldukça önemlidir. Değişen ekonomik koşullar ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çocuğun velayet altında bulunmayan ebeveyne olan bağlılığı gibi sebepler mahkemede ortak olarak değerlendirilmekte ve oluşan kanaat kararlara yansımaktadır.

Velayet davasında çocuğun dinlenmesi 12 yaşından büyük çocuklar için zorunlu tutulmaktadır. Yargıtay kararları 12 yaşından büyük çocukların mahkeme huzurunda görüşünün alınmamasını velayet davalarında bozma sebebi yapmıştır. 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda da hayatı anlama ve velayetin değiştirilmesinin sonuçlarını idrak edip edememe gibi özellikler birlikte değerlendirilerek çocuğun hangi tarafta kalmak istediği sorulmakta ve karar verilirken çocuğun istek ve görüşleri de dikkate alınmaktadır.

https://ilkayuyarkaba.av.tr/

Bunları da okuyabilirsin
Yazı hakkındaki yorumun nedir?